İnternet şirketlerinin rekabet cezası yükseldi

Rekabet Kurumu, rekabeti ihlal eden internet şirketlerinin düşük ceza ödemelerini önlemek için yönetmeliği değiştirdi.

Rekabet Kurumu, hakim durumunu berbata kullanan ya da rakipleriyle anlaşarak rekabet ortamını yok eden internet şirketlerine gerçek gelirleriyle orantılı ceza verebilmek için ceza yönetmeliğini değiştirdi.

Rekabet Kurumu, rekabet kurallarını çiğneyen, hakim durumunu piyasaya yeni aktörlerin girmesini engellemek için kullanan şirketlere yıllık gayri safi gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası veriyor.

Ancak gelirin yönetmelikte ‘net satışlar’ olarak tanımlanması, dijital platform üzerinden çok farklı yollarla büyük paralar kazanan internet şirketlerinin gelirlerinin olduğundan düşük görünmesine, hasebiyle cezaların hafif kalmasına yol açtı.

GELİRLERİ GAYRİ SAFİ GELİR KAPSAMINA ALINDI

Kurum, bu durumu önlemek için internet şirketlerinin olağan satış gelirleri dışında kargo, kurul, elektronik cüzdan, reklam, iade, iskonto üzere yollarla elde ettikleri gelirleri de yıllık gayri safi gelir kapsamına aldı.

Konuya ait bilgi veren Rekabet Kurumu kaynakları, yönetmelikteki gelir tarifinin klasik şirketlerin gelirlerini tam kapsadığını, fakat internet şirketlerinin temel faaliyetleri dışında kalan öteki gelirlerinin kapsanmasında belirsizliğe yol açtığını söylediler.

Yönetmelik değişikliğiyle meçhullüğü gidermiş olduklarını tabir eden yetkililer, bu yolla muhtemel uyuşmazlık durumunda mahkemelerin daha somut düzenleme üzerinden karar verebileceğini belirttiler.

Yorum yapın